0:3. BOFORS IK KARLSKOGA 2.05 Draw 1.25 MODO HOCKEY 1.85. Next Goal. BOFORS IK KARLSKOGA 1.45 No Goal 2.50 MODO HOCKEY 1.35.

Read full post