AB Bofors Nobelkrut. Nitroglycerinfabrik. Man ser nitreringsapparaten med sina kylspiraler av bly. I apparaten sitter insatt den glycerininjektor, som Alarik Liedbeck på sin tid konstruerade. I taket till vänster hänger glycerinbehållaren. Apparaten användes för 42 kg glycerin per sats. by Tekniska museet.

Read full post